Adatvédelem

Weboldalunk személyes adatok megadása nélkül is használható. Különböző előírások vonatkozhatnak az egyes szolgáltatások webhelyünkön való használatára, amelyeket az alábbiakban külön ismertetünk. Személyes adatait (pl.: Név, lakcím, e-mail, telefonszám, stb.) csak a magyar adatvédelmi törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljük. Az adatok akkor személyesek, ha egyértelműen természetes személyhez rendelhetők. Az adatvédelem jogi alapja a magyar adatvédelmi törvényben található.
Az alábbi előírások tájékoztatják Önt a személyes adatok szolgáltató általi gyűjtésének, felhasználásának és feldolgozásának típusáról, köréről és céljáról.
Ungarnconsulting Kft
Székhely: HU-1027 Budapest, Kandó K. u. 4.
Telefon: + 36 1 785 0390
info@ungarnconsulting.hu
Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az internetes adatátvitel biztonsági hiányosságokkal rendelkezik, lehetetlenné téve a harmadik felek általi hozzáférés elleni teljes védelmet.